Wanneer iemand door omstandigheden zelf niet meer de regie kan voeren om zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan mentorschap noodzakelijk zijn. Meer informatie en een brochure hierover is te vinden op: //www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Mentorschap

In de huidige maatschappij wordt een steeds hogere mate van zelfstandigheid van u verwacht. Ingewikkelde aanvragen dient u zelf te doen en bij voorkeur via internet. Toeslagen aanvragen, belastingaangifte doen, een Digi-d aanvragen, het klinkt soms simpeler dan het is. Daarnaast moet er dan ook nog zorg aangestuurd worden, beslissingen genomen worden over welke zorg er moet komen en er moeten afspraken gemaakt worden bij artsen e.d. Soms is het voor iemand niet (meer) mogelijk dit allemaal zelf te doen. 


Ook kan het zijn dat niet u maar uw ouders hier tegenaan beginnen te lopen. U zou ze graag zelf bijstaan bij deze praktische zaken maar vanwege diverse redenen ziet u hier geen mogelijkheid toe of vindt u het prettig om hier iemand anders voor in te schakelen.


In deze gevallen kan Budsior uitkomst bieden. Het Mentorschap van Budsior is erop gericht om de coördinatie en het toezicht op de zorg uit handen te nemen. Onder andere  het nemen van belangrijke beslissingen, het indienen van aanvragen en aanwezig zijn bij overleg wordt dan door Budsior gedaan. Ook kan Budsior als mentor uw vertegenwoordiger bij de SVB voor een PGB zijn. 

Een mentor heeft de volgende taken en verplichtingen: 

·       regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars 

·       persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat.

·       de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.

·       in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.

·       ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene. Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.

·   verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap.

Een mentor mag niet beslissen over zeer persoonlijke zaken van de betrokkene. En hij betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken

Voor mentorschap worden de standaard tarieven gehanteerd die jaarlijks worden vastgesteld door de rechter. Meer hierover kunt u vinden op het tabblad bereikbaarheid en tarieven. 


Neem gerust eens contact met me op om te bespreken waarmee ik u van dienst zou kunnen zijn. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ga naar contactgegevens: Contact